Specializované produkty a lůžkoviny

Veškeré nabízené produkty, určené primárně pro bazální stimulaci, vznikají postupně, na základě četných podnětů od našich zákazníků. Díváme se kolem sebe a nasloucháme vám - díky tomu jsme lepší než naše konkurence. Pokud nějaký produkt chybí na trhu úplně, hledáme cesty, jak tento nedostatek vyřešit. Naším posláním je zlepšování kvality péče, a to jak z hlediska klienta/pacienta, tak z hlediska ošetřovatelů a pečovatelů. Tohoto cíle dosahujeme díky vysoce kvalitním produktům, které nesnesou žádné kompromisy

Zaměřujeme se na výrobu lůžkovin používaných v sociálních službách a zdravotnictví, kde je jedním z hlavních požadavků výdrž materiálu při údržbě, zejména při praní a sušení při vysokých teplotách. Námi dodávané lůžkoviny mají atest státní autorizovaní zkušebny ve Zlíně, který je zárukou toho, že se naše polštáře ani přikrývky při prvním setkání s prádelnou nesmrsknou a nezplstnatí.